Air Bubble Roll

Air Bubble Roll

Sizes of bubble
(¢)
10mm - 20mm - 30mm
Number of film layers 2 Layers - 3 Layers
Other parameters   DIMENSION   COLOR    OTHER PROPERTIES
Max width:  1200mm By request - Normal      
- Anti Static

Cuộn xốp hơi dùng để bao gói cho các sản phẩm cần được bảo vệ bề mặt, sản phẩm dễ vỡ, dễ chày xước như đồ gốm, pha lê, đồ thủ công mỹ nghệ, đồ điện tử, đồ nội thất…các loại hàng hóa cần vận chuyển đi xa, cũng như trong dây truyền sản xuất.

Tag Air Bubble Roll